HYDROSFERA II – LĄDY
Nagrania terenowe rzek, jezior i obszarów przyległych. 

Większość rejestracji dźwiękowych znajdujących się na stronie internetowej została zrealizowana za pomocą techniki binauralnej lub metod pokrewnych. Dla odbioru pełni wrażeń autor sugeruje odsłuch słuchawkowy.

Bieszczady, Izby. 25 marzec 2017 jest noc, chowam mikrofony przed wiatrem pod lodową taflą, bardzo blisko wody. Uschłe drzewo trzeszczy od czasu do czasu.

Nieco inne ujęcie powyższego motywu. Tym razem mikrofony ustawione tak by można było usłyszeć szum odległego lasu.

Sierpień 2015, Śniardwy. Notatka z kamienistej plaży w pełni sezonu.

© Rafał Pytel

Instagram