“W latach 2003-04 powstają pierwsze reliefy – obiekty. Kompozycje będące formą wydłużonych kasetonów,
w których rozgrywa się „akcja” nawarstwiających się zgeometryzowanych lub uproszczonych trójwymiarowych kształtów, zdominowanych gamą achromatyczną. Malarskość ujawnia się tu szlachetnymi szarościami, brązami, czerniami, tonami złamanymi. Odkrywamy zróżnicowane relacje przestrzennych odległości, w których postrzegane są również elementy tajemnicy, magii, czy wieloznacznej metafory prostych znaków i kształtów: rytmicznych układów linii – listewek, kwadratów, prostokątów, czy trójkątów, usytuowanych w zaskakujących wzajemnych relacjach”.
Prof. Romuald Oramus

“Reliefy Pytla obiecują daleko więcej niż możemy zobaczyć w czystym galeryjnym oświetleniu, ale i tu – ustawiając się odpowiednio do obiektu – możemy spróbować poszukać gry świateł i cieni, dla wyobraźni pozostawiając zmiany wartości koloru wraz z naturalnymi zmianami światła dnia”.

Jolanta Antecka  

Dziennik Polski Nr 129 ( 18 225 )

share this:
share this: