Walory podróżowania nocą – projekcje

Większość rejestracji dźwiękowych znajdujących się na stronie internetowej została zrealizowana za pomocą techniki binauralnej lub metod pokrewnych. Dla odbioru pełni wrażeń autor sugeruje odsłuch słuchawkowy.

walory podróżowania nocą – art book  /  walory podróżowania nocą / obiekt-projektor II  /  walory podróżowania nocą – ekspozycja  

 © 2018 Rafał Pytel 

Instagram