Intervallum, linoryt, 3 x 10,5 cm (matryca), 2022 rok.

Błękitny, linoryt i druk pigmentowy, 10x10cm (papier), 2022 rok.

Filary upadku, linoryt i druk pigmentowy, 106×78 cm (papier), 2021 rok.

Biblioteka Babel, linoryt, rysunek tuszem, 70×100 cm (papier), 2021 rok.

W cieniu za rogiem, linoryt, 12×12 cm (matryca), 2019 rok.

Karburatorium, linoryt, druk pigmentowy, 100×70 cm (papier), 2019 rok. 

Szpital, w którym zmarł papież modernizmu, linoryt, 70×100 cm (papier), 2019 rok.

Drobne manufaktury chylą się ku upadkowi, linoryt, 70×100 cm (papier), 2019 rok.

Na skraju, linoryt i druk pigmentowy, 70×100 cm (papier), 2012 rok.

birnam I / 2014

grafika komputerowa + linoryt  / 100×70 cm

metropolita² / 2011

linoryt + druk cyfrowy  / 100×70 cm

fabryka substancji / 2020                                         

Jedna z pierwszych prac z cyklu inspirowanego Fabryką absolutu Karela Capka                                                            druk pigmentowy + linoryt / 10×10 cm

absentia luminis / 2011

linoryt + druk pigmentowy  / 100×70 cm

absentialuminis / 2010                                         

Kwadrat w okresie moich ściśle geometrycznych fascynacji był dla mnie szczególnie istotny elementem budowy kompozycji. Dyptyk Absentialuminis był pierwszą próbą wariacji na temat absencji światła, kontemplacji tego co nie widoczne, tematu rozwiniętego w 2012 roku na wystawie pod tym samym tytułem. 

linoryt / 10×10 cm

łęg / 2009 – ludzie reagują na księżyc / 2012 – ludzie reagują na kolor / 2012                                                                                                                                                                                   linoryty / 100×70 cm

samotny / 2019                                         

linoryt / 24×24 cm

transfiguracje / 2006                                          

Cykl z okresu poogrodowego były odmianą i powrotem po nieco organicznym myśleniu do chłodnej geometrii. 

linoryt / 100×70 cm

Ryogen – in (A – un), linoryt odbity na bibule, 25×90 cm (matryca), 2005 rok.

© Rafał Pytel 2020

share this:
share this: